Pri vytváraní článku program, ktorý sa dá robiť aj bez snehu sme natrafili na skryté, naozaj bohatstvo regiónu a tým sú Drevené kostolíky Unesco, ktoré boli zaradené v roku 2008 do svetového kultúrneho dedičstva. Kostolíky sú postavené bez jediného klinca, všetky sú otočené smerom na východ odkiaľ prišiel Ježiš a podľa sluchovo-zrakovo postihnutý je v kostolíku veľmi príjemná a silná energia.

Kostolíky sa nachádzajú na takzvanej Karpatskej drevenej ceste na severovýchode Slovenska, od Vysokých Tatier a končí až pri ukrajinskej hranici. Týchto kostolíkov je okolo 40 a sú postavené v 17-19.storočí. V týchto oblastiach žijú Karpatskí rusíni, ktorých drevené cerkvy (drevené kostolíky), ikonografia, cirkevný spev, zvyky a folklór majú nepredstaviteľnú hodnotu a v cerkvách usporadúvajú  bohoslužby dodnes.

Najbližší Unesco kostolík je v Kežmarku – Kostol sv. Trojice, asi 6km od nášho apartmánu.

Najbližšie kostolíky v okolí Tatier

 • Starý Smokovec ( okres Poprad )
  Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie z roku 1888
 • Dolný Smokovec ( okres Poprad )
  Kostol Najvätejšieho Spasiteľa z roku 1890
 • Tatranská Javorina ( okes Poprad )
  Kostol svätej Anny  z roku 1903
 • Kežmarok
  Artikulárny kostol Svätej Trojice z roku 1717

Tu nájdete vypísaných všetkých 41 kostolov, ktoré sa nachádzajú v okolí Bardejov, Svidník a Snina.

Zoznam drevených kostolov Unesco na Slovensku

rímskokatolícke

 • Kostol svätého Františka z Assisi v Hervartove
 • Kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne

evanjelické

 • Kostol Najsvätejšej Trojice v Kežmarku
 • Drevený artikulárny kostol v Leštinách
 • Drevený artikulárny kostol so zvonicou v Hronseku

gréckokatolícke

 • Chrám svätého Mikuláša v Bodružali
 • Chrám svätého Michala archanjela v Ladomirovej
 • Chrám Prenesenia ostatkov svätého Mikuláša v Ruskej Bystrej

Ak máte chuť, môžete si prečítať článok Čechov, ktorý absolvovali Karpatskú drevenú cestu.

[mailmunch-form id=“225350″]