Jazerná dolina

Jazerná dolina

Veľká Studená Dolina

Nikde inde v Tatrách nie je také rozsiahle územie ležiace v nadmorskej výške nad 2000 metrov ako vo Veľkej Studenej doline. Pod hlavným hrebeňom sa rozkladá obrovský amfiteáter ľadovcových kotlov. V ľadových dobách štedro zásobovali ľadom mohutný ľadovcový jazyk zasahujúci až do Popradskej kotliny. Keď sa ľadovec roztopil, obnažilo sa množstvo priehlbní zatopených vodou. Prítomnosť 26 plies nás oprávňuje označiť Veľkú Studenú dolinu prívlastkom „jazerná“.

V minulosti sa označovali spoločne ako Starolesnianske plesá. Tak sa kedysi volala aj dolina, lebo ležala v chotári podtatranskej obce Stará Lesná. Poliaci dodnes používajú názov Staroleštna Dolina. Všetky jazerá v doline však postupne dostali meno, takže dnes je už len jedno Starolesnianske pleso, turisti ho míňajú, keď schádzajú z Priečneho sedla k Zbojníckej chate. Veľká Studená dolina oplýva jazerami, sú však pomerne malé. Najväčšie je Ľadové pleso. Zaberá rozlohu iba 1,72 hektára.

Prechádzka po doline

Keď sa turisti s námahou vyštverajú po reťaziach do Priečneho sedla, už sa vidia, ako popíjajú horúci čaj na Zbojníckej chate. Zdanie však klame, kamennú chatu síce vidno uprostred široko rotvorenej Veľkej Sudenej doliny, ale treba k nej ešte prejsť riadny kus cesty. Turistický chodník kľučkuje pomedzi plesá a pahorky pokryté morénou a vyhýba sa veľkej jame, nad ktorou čnie oblá kopa Streleckej veže. Vďaka trasovaniu chodníka tak máme skvelú príležitosť prejsť celý amfiteáter Veľkej Studenej doliny a spoznať jeho krásu.

Zdroj: Divy Tatier, J.Lacika, Vydalo vydavateľstvo Ikar,a.s. Bratislava 2011

By |2015-08-18T13:46:28+00:00jún 8th, 2015|Divy tatier, Správy z Tatier|