Krehká prírodná rovnováha

/, Správy z Tatier/Krehká prírodná rovnováha

Krehká prírodná rovnováha

Ochrana tatranskej prírody

Po stáročia človek tatranskej prírode len koristnícky bral. Privlastňoval si drevo, nerasty, kamzičie parožky, orlie brká, bylinky, huby, semienka kosodreviny a limby. Bolo len otázkou času, kedy sa nezvratne naruší veľmi krehká prírodná rovnováha. Hlasy o potrebe ochrany Tatier sa začali ozývať v druhej polovici 19. Storočia. Ako prvý sa chopil iniciatívy Uhorský karpatský spolok. Jeho členovia si v roku 1786 prenajali na dvanásť rokov Kvetnicu vo Velickej doline, aby vzácnu kvetenu tejto známej botanickej lokality nespásali stáda dobytka. V období medzi dvomi svetovými vojnami sa skupina prírodovedcov pustila do bilaterálneho projektu Tatranského národného parku, ktorý by chránil prírodu na oboch stranách Tatier. Československú stranu zastupoval český botanik Karel Domin, jeho poľským partnerom bol geológ Walery Goetel. Na realizáciu vznešenej myšlienky však vtedy ešte nedozrel čas.
Prvý národný park na Slovensku uzrel svetlo sveta 1. Januára 1949, Od tohto dátumu začal platiť zákon SNR o Tatranskom národnom parku schválený 18. Decembra 1948. Správa národného parku spočiatku sídlila v széchenyiovskej vile v Tatranskej Lomnici, v roku 1969 sa presťahovala do novej budovy. V tom čase mala už aj výskumnú stanicu, múzeum a horskú službu. Tatranská horská služba sa rok predtým premiestnila do Starého Smokovca, dnes nesie názov Horská záchranná služba a podlieha ministerstvu vnútra. V roku 1995 došlo k rozdeleniu zložiek národného parku na Správu TANAP-u so sídlom v Tatranskej Štrbe a Štátne lesy TANAP-u, ktoré zostali v Tatranskej Lomnici. V roku 1954 na poľskej strane Tatier vznikol Tatrzanski Park Narodowy.

Tatranské národné parky

Súčasný právny stav, ktorým sa riadi Tatranský národný park, bol schválený zákonom z roku 2003. Ten mu určil hranicu vymedzujúcu vlastné územie s rozlohou 73 800 hektárov a ochranné pásmo s rozlohou 30 703 hektárov. Tatrzanski Park Narodowy chráni územie s rozlohou 21 164 hektárov na poľskej strane pohoria. Národný park na slovenskej strane stojí pred dlho očakávanou zmenou systému ochrany prírody, ktorú má priniesť zonácia Tatier. Kým sa tak stane, najprísnejší stupeň ochrany sa uplatňuje na 82 územiach vyhlásených za maloplošné chránené územie. Správa TANAP-u spravuje 33 národných prírodných rezervácií, 33 prírodných rezervácií, 3 národné prírodné pamiatky, 8 prírodných pamiatok a 5 chránených areálov.

 

Zdroj: Divy Tatier, J.Lacika, Vydalo vydavateľstvo Ikar,a.s. Bratislava 2011

By |2015-08-18T13:21:57+00:00jún 8th, 2015|Divy tatier, Správy z Tatier|