Tatranské Razsochy

Tatry síce majú výrazný hlavný hrebeň, z neho však na obe strany vybieha množstvo zubatých rázsoch. Rozdiely medzi južnými a severnými rázsochami sú podmienené celkovým tvarom hlavného hrebeňa. Najmä jeho vysokotatranský úsek pripomína polmesiac vyklenutý na juhovýchodnú stranu. To spôsobuje, že severné rázsochy ležiace na vnútornej strane polmesiaca sa zbiehajú a v zúženom priestore je ich menej. Naopak, na južnej, respektíve juhovýchodnej strane badať väčší počet rázsoch, ktoré sa smerom od hlavného hrebeňa navzájom vzďaľujú. Najmohutnejšie rázsochy Vysokých Tatier ležia na okraji, na západnom krídle je to rázsocha Kriváňa, na opačnom krídle sa rozkladá rázsocha Lomnického Štítu. Hlavné rázsochy sa navyše osobitne vetvia do bočných rázsoch, mnoho vetiev má najmä rázsocha Kriváňa. Najkratšiu, ale za to najvyššiu južnú rázsochu nachádzame v strede Vysokých Tatier. Dominuje jej Gerlachovský štít.

Ostrý ako hrot šípu

O vzniku rázsochy Prostredného Hrotu hovorí stará povesť. Podľa nej sa medzi Slávkovským sa Lomnickým štítom rozprestierala len jedna veľká dolina. Žil v nej však hašterivý pár obrov. Aby ukončili ustavičné vzájomné spory, vybudovali si medzi sebou skalnú priečku. Ostré zakončene Prostredného Hrotu pripomínajúce hrot šípu môžeme pekne z diaľky pozorovať napríklad od Zbojníckej chaty. Celkom blízko k nemu sme v priečnom sedle.

Zdroj: Divy Tatier, J.Lacika, Vydalo vydavateľstvo Ikar,a.s. Bratislava 2011