Niet štítov bez dolín

/, Správy z Tatier/Niet štítov bez dolín

Niet štítov bez dolín

Tatranské doliny

Bez kotlín by nebolo pohorí, bez dolín zas vrchov či štítov. Podtatranská kotlina zvýrazňuje mohutnosť a krásu Tatier, vďaka hĺbke tatranských dolín zas môže vyniknúť výška a príťažlivý tvar tatranských končiarov. Mnohé, čo sme napísali o tatranských rázsochách, platí aj o dolinách. Z rovnakých dôvodov sú severné doliny menej početné a zbiehavé.

Dominantná je dvojica mohutných vysokotatranských dolín. Bielovodska dolina má široko rozvetvené ľavostranné bočné doliny zbierajúce vodu z poľských Vysokých Tatier s najväčšími tatranskými plesami. Javorova dolina je akoby jej zrkadlové dvojča, bočné doliny sú oveľa väčšie na pravej strane. Omnoho početnejšia je rozbiehavá dolinová sieť na južnej strane pohoria. Tieto doliny sú typologicky veľmi odlišné. Veľká studená dolina vyniká rozmernou pramennou časťou s početnými ľadovcovými kotlami rozloženými priamo pod hlavným hrebeňom. Špecifická je rozmermi malá Skalnatá dolina, akoby „zahryznutá“ do masívu Lomnického štítu, ešte zvláštnejšia je kotlovitá depresia na vonkajšom svahu Gerlachovského štítu.

Mengusovská dolina je podstatne rozvetvenejšia ako tvarovo veľmi jednoduchá Velická dolina. Na výrazný morfologický predel Vysokých a Západných Tatier sa viaže dvojica rozmerných dolín – Tichá a Kôprová dolina. Mohutnosťou vyniká aj Roháčska dolina, ktorá je zaujímavá tým, že jej os je orientovaní zhodne so smerom hlavného hrebeňa Západných Tatier.

Hore Hangami

Turisti stúpajúci hore tatranskými dolinami sa najviac zapotia na vysokých skalných stupňoch, ktoré nachádzame na pozdĺžnom profile každej tatranskej doliny. Označujú sa aj starým nemeckým pomenovaním hangy. Tieto nerovnosti jestvovali v dolinách pravdepodobne už pred zaľadnením. Erózna sila ľadovcov ich v ľadových dobách zvýraznila do dnešnej skalnej a príkrej podoby. Skalné stupne nachádzame medzi ľadovcovým kotlom a trógom, medzi bočnou a hlavnou dolinou, ale aj v samotnom trógu ich býva aj niekoľko nad sebou. Očarujúci je pohľad na kotly Veľkej a Malej Zmrzlej doliny zavesené vyše 300 metrov nad hladinou Zeleného plesa.

Zdroj: Divy Tatier, J.Lacika, Vydalo vydavateľstvo Ikar,a.s. Bratislava 2011

By |2015-08-18T13:39:00+00:00jún 8th, 2015|Divy tatier, Správy z Tatier|