Múzeum TANAP-u

Je dobré vyraziť na túru vyzbrojený vedomosťami o Tatrách. Tie sa dajú vo veľmi príťažlivej podobe získať v Múzeu Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici. Tradícia tatranského múzejníctva siaha až do roku 1876, keď Uhorský karpatský spolok založil v Poprade Podtatranské múzeum. Nasledovalo Tatranské múzeum otvorené v roku 1882 vo Veľkej a Karpatské múzeum zriadené v roku 1886 v Poprade. V roku 1945 sa obe múzeá spojili, vytvorili Tatranské múzeum, ktoré v roku 1957 prešlo pod správu Tatranského národného parku. Po dvoch rokoch príprav otvorilo Múzeum TANAP-u svoje prvé expozície v bývalom széchenyiovskom letohrádku v Tatranskej Lomnici. Pri príležitosti 20.výročia založenia národného parku v roku 1969 získalo múzeum dnešné moderné priestory. Architekt Pavol Merjavý dostal za tento projekt cenu Dušana Jurkoviča. Múzejné zbierky sú rozdelené na prírodovedeckú, ochranársku, historickú a etnografickú expozíciu

Botanická záhrada

Za tatranskými vysokohorskými rastlinkami sa nemusíme štverať na ťažko prístupné alpínske lúky, môžeme ich pohodlne obdivovať v exteriérovej expozícii Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici. Hoci v autentickom prostredí tatranskej prírody sú nepochybne najkrajšie. Unikátna expozícia živej prírody má podobu botanickej záhrady vybudovanej na rozlohe 3,2 hektára. Približne 270 rastlín reprezentujúcich rozmanitosť tatranskej flóry je rozdelených do celkov s názvami žulová skalka, vápencová skalka a rašelinisko. Nachádza sa tu aj malá geologická expozícia a pamätné miesto osobnosti, ktoré sa zaslúžili o založenie a rozvoj Tatranského národného park.

Zdroj: Divy Tatier, J.Lacika, Vydalo vydavateľstvo Ikar,a.s. Bratislava 2011