Prvá žiarovka v jaskyni v strednej Európe

/, Správy z Tatier/Prvá žiarovka v jaskyni v strednej Európe

Prvá žiarovka v jaskyni v strednej Európe

Belianska jaskyňa

O jaskyni v masíve Kobylieho vrchu vedeli hľadači pokladov už v 18. Storočí, ak nie ešte skôr. Svedčia o tom nápisy na jaskynných stenách napísané uhlíkom, najstarší je datovaný rokom 1713. Na jaskyňu sa časom zabudlo, až kým nedošlo k jej opätovnému objaveniu. Lesník Július Husz s Jánom Britzom narazili 5. Augusta 1881 na otvor medzi stromami, z ktorého vychádzal mrazivý vzduch. S fakľami v ruke sa pustili po povraze do podzemia a dostali sa do Dómu objaviteľov. Krátko potom ich napodobnilo niekoľko ďalších odvážlivcov a už 6. Augusta 1882 slávnostne sprístupnili jaskyňu verejnosti. Názov dostala podľa mesta Spišská Belá, ktoré ju spravovalo. V tých časoch to ešte nebola pohodlná vychádzka, skôr malé dobrodružstvo. Napriek tomu za prvý rok obdivovalo krásu jaskyne až 600 návštevníkov. Jaskyniari postupne objavovali nové jaskynné priestory, dosiaľ je známych 3825 metrov chodieb.
V súčasnosti je Belianska jaskyňa jedinou prístupnou jaskyňou v slovenskej časti Tatier, ďalšie verejnosti prístupné jaskyne sa nachádzajú v Doline Koscieliska v poľských Západných tatrách. Do Belianskej jaskyne sa vchádza umelo vytvoreným tunelom, prehliadková trasa meria 1370 metrov. Návštevníci môžu obdivovať podzemné krasové priestory vytvorené vodou tečúcou po medzi vrstevných plochách a sčasti aj po tektonických poruchách vo vápencovom masíve. Chodby sú miestami rozšírené do priestorných jaskynných siení, vertikálnu členitosť jaskyne dotvárajú priepasti a komíny. Nechýba bohatá kvapľová výzdoba, zaujímavé sú sintrové vodopády a pagodovité stalagmity.

Elektrické svetlo v Belianskej jaskyni

Niekedy si pokrok našiel cestu do Tatier pomerne rýchlo. Prešlo iba dvanásť rokov odvtedy, čo Thomas Alva Edison vynašiel žiarovku, keď sa tento prevratný vynález rozsvietil v temnote Belianskej jaskyne, Vďaka mešťanom Spišskej Belej, ktorí sa o jaskyňu starali, sa 29.novebra 1896 rozžiarilo, 165 žiaroviek, aby návštevníkom ukázali kvapľovú krásu. Elektrický prúd dodávala do jaskyne elektráreň vybudovaná na riečke Biela. O elektricky osvetlenú jaskyňu bol veľký záujem, za deň ju však navštívili iba tri skupiny zvedavcov, ktorí boli ochotní zaplatiť vstupné zvýšené z 80 grošov na jednu zlatku a 80 grošov.

Zdroj: Divy Tatier, J.Lacika, Vydalo vydavateľstvo Ikar,a.s. Bratislava 2011, ISBN 978-80-551-2438-4

By |2015-08-18T10:48:26+00:00jún 8th, 2015|Divy tatier, Správy z Tatier|