Ďalší film do zbierky od známeho slovenského dokumentaristu Pavola Barabáša. Film je o našich tatranských nosičoch, ktorý zásobujú všetky vysokohorské chaty a bežne majú naložené od 70 až 130kg.

Oficiálny video trailer

[mailmunch-form id=“742521″]