Strážcovia Ždiaru

/, Správy z Tatier/Strážcovia Ždiaru

Strážcovia Ždiaru

Belianske Tatry

Strážcom pokojného spánku Ždiarčanov je dvojica vrchov, bez ktorých by sme si ich rázovitú obec nevedeli predstaviť. Havran a Ždiarske vidla sú najvyššími vrchmi Belianskych Tatier, ktoré sa na prvý pohľad líšia od susedných Vysokých Tatier. Nielenže sú a dosť nižšie a rozlohou menšie, odlišná je aj geologická stavba, ktorá im dala inakší tvarový reliéf. Na svahoch, budovaných druhohornými súvrstviami sedimentárnych hornín, sú najmä na vnútornej strane badateľné typické bralné stupne. Miernejšie svahy sa viažu na mäkšie bridlice a sliene, skalné steny sa vytvorili na tvrdších vápencoch, dolomitoch a kremencoch.
Belianske Tatry dostali meno podľa mesta Spišská Belá, ktorého rozľahlý chotár kedysi siahal až do Zadných Meďodolov. Najvyššie vrchy sú usporiadané do 14 kilometrov dlhého ústredného hrebeňa. Na východe hrebeň strmo naberá výšku, ale od Bujačieho vrchu po Hlúpy výškové rozdiely vrchov a sediel nepresahujú rozpätie sto metrov. Od Širokého sedla na západ je krivka hrebeňa oveľa dramatickejšia. Najpôsobivejšie sú pyramídy Ždiarskej vidly a Havrana a vrch Muráň so siluetou pripomínajúcou mohutný hrad či veľký stôl.

Muráň

Podľa bačov z Poľany pod Muráňom sa na pasenie oviec hodila každá čo len trochu rovná pastvina. Ich pozornosti neušla ani vrcholová plošina Muráňa v západnej časti Belianskych Tatier. Poslali do ťažko prístupného terénu valachov, aby povynášali ovce hore, pekne po jednej, pomocou lán a rebríkov. Na Muráni nechali pásť sa bez dozoru 80 až 100 oviec, len občas ich prišli skontrolovať a doniesli im hrudu soli. Ovečky sa však pomerne často zatúlali na okraj plošiny a spadli do skalných stien Muráňa. A tak okolo nebezpečných zrázov vysadili pás kosodreviny. Zo stáda však naďalej ubúdalo, v čom, ako neskôr zistili, mal prsty, či skôr pazúry, veľký orol. Dravec dovtedy napádal ovce, kým ho nelapil chýrny pytliak Jonek Lysý.

Zdroj: Divy Tatier, J.Lacika, Vydalo vydavateľstvo Ikar,a.s. Bratislava 2011

By |2015-08-18T10:45:37+00:00jún 8th, 2015|Divy tatier, Správy z Tatier|