Tatranské kúpele

Do Tatier sa najprv chodilo liečiť, až neskôr na turistiku. Prvá tatranská osada Smokovec založená v roku 1793 mala predovšetkým kúpeľnú funkciu, aplikovala sa liečba vodou z miestnych minerálnych prameňov. Tatranci sa nebránili pokroku a od roku 1838 používali v Smokovci vodoliečbu, s ktorou slávil úspechy liečiteľ Vincenz Priessnitz v sliezskych kúpeľoch Grafenberg. Jej propagátorom bol doktor Samuel Posewitz.V novom Smokovci založenom v roku 1875 začal uplatňovať nový trend v kúpeľníctve, liečenie horským ovzduším. Prvé klimatické kúpele v Tatrách vybudoval doktor Mikuláš Szontágh vyzbrojený cennými skúsenosti z horských a prímorských kúpeľov v Alpách a na Balkáne.
Príklad Szontághových klimatických kúpeľov podnietili rozvoj jestvujúcich kúpeľných osád i zakladanie nových. V roku 1881 vznikla Tatranská Polianka, najskôr ako turistická báza na budovanej Klotildinej ceste medzi Smokovcami a štrbským Plesom. Kúpeľmi sa stala zásluhou doktora Michala Guhra mladšieho, ktorý z pobytu vo švajčiarskom Davose v roku 1901 priniesol nielen nové liečebné metódy, ale aj záľubu v lyžovaní a iných zimných športoch. Žiaľ, v roku 1933 sa stal obeťou svojho povolania, nakazil sa od pacienta a zomrel. Medzi tatranské kúpele sa s odstupom času zaradili aj Vyšné Hágy. V roku 1928 ich kúpou od potomkov kniežaťa Hohenlohe získal štát s cieľom vybudovať moderné centrum na liečbu tuberkulóznych ochorení. Pod Gerlachovským štítom vyrástlo v rokoch 1933 až 1941 najväčšie liečebné sanatórium v strednej Európe na liečenie pľúcnych chorôb.

Hor sa do zimných Tatier

Doktor Mikuláš Szontágh bol všestranne vzdelaný muž. Okrem iného sa zaoberal aj meteorológiou. V Novom Smokovci uskutočňoval pravidelné meteorologické pozorovania, ktoré ho presvedčili, že tatranské kúpele možno prevádzkovať aj v zime, čo bolo dovtedy nevídané. V regionálnom periodiku Zipser Bote uverejnil v roku 1881 článok o tom, ako sa Nový Smokovec hodí na zimnú kúpeľnú sezónu. Písal v ňom, že má výbornú slnečnú polohu na južnom úpätí horstva, ktoré ho chráni pred mrazivými severnými vetrami.

Zdroj: Divy Tatier, J.Lacika, Vydalo vydavateľstvo Ikar,a.s. Bratislava 2011