Upratovanie po ľadovcoch

/, Správy z Tatier/Upratovanie po ľadovcoch

Upratovanie po ľadovcoch

Tatry po zaľadnení

Tatranský reliéf možno spoľahlivo označiť za prevažne glaciálny, čiže ľadovcový. Dnes už je fosílny, lebo ľadovce, ktoré ho utvárali, zanikli. Posledný tatranský ľadovec sa roztopil len pred približne 8000 rokmi, a to je veľmi krátko na to aby zahladili všetky stopy.
Obdobie po poslednej ľadovej dobe, označovanej ako holocén, sa do podoby Tatier predsa len zapísalo. Po zániku ľadovcov stratili strmé bočné svahy trógov ľadovú oporu, a tým aj stabilitu. Takto sa doliny zaplnili zosunutými zlomiskami a balvanmi. Napokon sa k tomuto pridal aj sneh, a to prostredníctvom lavín. A nemali by sme zabudnúť na činnosť tatranských bystrín, ktoré dokážu pohnúť aj mnohotonovými balvanmi.

Zlomisko v Kôprovej doline

Jedna z najväčších prírodných katastrof v Tatrách po ústupe ľadovcov sa odohrala v Kôprovej doline. Z Grúnika v masíve Kriváňa sa uvoľnil kusisko skalnej steny a o 400 metrov nižšie vytvoril obrovské zlomisko. Odtrhnutá skalná masa prehradila dolinu v celej šírke, na mieste odtrhu civie do krajiny veľká skalná jazva. Profesor Lukňiš odhadol objem zlomiska na 8 miliónov kubíkov. Obrovské zlomiská sú aj v Javorovej doline.

Zdroj: Divy Tatier, J.Lacika, Vydalo vydavateľstvo Ikar,a.s. Bratislava 2011

By |2018-03-05T16:20:42+00:00jún 8th, 2015|Divy tatier, Správy z Tatier|